Επιστημονικές
Γνωματεύσεις...

Αλλεργίες


Η αλλεργία, είναι κάποια υπερευαισθησία του ανοσοποιητικού συστήματος σε κάποιον παράγοντα του περιβάλλοντος ο οποίος, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν προκαλεί προβλήματα στο μεγαλύτερο εύρος του πληθυσμού. Οι πιο κοινές αλλεργίες είναι από αιωρούμενα σωματίδια και φαγητό (πηγή: wikipedia). Οι αλλεργίες είναι πολύ κοινό φαινόμενο. Στατιστικά, υπολογίζεται ότι περίπου το 20% του πληθυσμού παρουσιάζει κάποια στιγμή αλλεργική ρινίτιδα, το 6% έχει κάποιου είδους αλλεργία στο φαγητό και το 18% κάποιου είδους άσθμα.

Το ερώτημα που μας απασχολεί σε αυτή την ενότητα είναι εάν οι καθαριστές αέρα μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των αλλεργιών. Εφόσον μιλάμε για αλλεργίες που προέρχονται από αιωρούμενα σωματίδια και οι καθαριστές αέρα έχουν την ιδιότητα να τα ελαττώνουν, τότε μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι οι καθαριστές αέρα συμβάλουν στη μείωση των αλλεργιών στο βαθμό που αφαιρούν σωματίδια από τον αέρα. Βέβαια, πρέπει να προηγηθεί μια μελέτη ανάλογα με τον τύπο της αλλεργίας και τον χώρο στον οποίο θα τοποθετηθεί ο καθαριστής.

Σύμφωνα με την Ένωση Αλλεργιών και Άσθματος της Αμερικής (AAFA, Asthma and Allergy Foundation of America), οι πιο σημαντικές πηγές αλλεργιών και άσθματος είναι οι παρακάτω:

  • Μούχλα και Υγρασία
  • Τρίχες και άλλα υπολείμματα από κατοικίδια
  • Καπνός τσιγάρου
  • Ακάρεα και άλλα έντομα
  • Οργανικές Πτητικές Ενώσεις (VOC-Volatile Organic Compounds) που προέρχονται από συνθετικά χαλιά και υφάσματα, μπογιές, κόλλες κτλ

Κάποια από τα παραπάνω σωματίδια, είναι αρκετά βαριά (όπως πχ οι τρίχες) και δεν αιωρούνται στην ατμόσφαιρα για μεγάλο διάστημα. Τα περισσότερα όμως, ιδιαίτερα ο καπνός, μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα αιωρούμενα αυξάνοντας τις πιθανότητες κάποιος να τα εισπνεύσει. Οι καθαριστές αέρα, ανάλογα με τα φίλτρα που διαθέτουν, είναι πολύ αποτελεσματικοί σε αυτό το κομμάτι. Ειδικά στον καπνό, μπορούν να τον αφαιρέσουν και να τον εξουδετερώσουν. Φυσικά, η πιο ενδεδειγμένη στρατηγική είναι να μην επιτρέπουμε το τσιγάρο σε κλειστούς χώρους! Παρόλα αυτά, εάν υπάρχει έκλυση καπνού από τσιγάρο σε έναν χώρο, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα υπολείμματα δεν φεύγουν αμέσως από τον αέρα παρόλο που δεν είναι ορατά.

Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή ενός καθαριστή αέρα, είναι:

  • Η περιοχή κάλυψης
  • Η τεχνολογία φίλτρων που χρησιμοποιείται
  • Το κόστος
  • Ο θόρυβος

Τεχνολογίες Φίλτρων


Υπάρχουν 5 κατηγορίες φίλτρων που χρησιμοποιούνται από καθαριστές αέρα:

Φίλτρα HEPA (High-efficiency Particulate Arrestance): τα φίλτρα HEPA, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους, είναι κατασκευασμένα να συγκρατούν το 99,97 % των σωματιδίων που είναι 0.3μm. Μπορεί να κατακρατήσει τα περισσότερα αλλεργιογόνα. Έχει το μειονέκτημα ότι πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 6 μήνες ή 1 χρόνο (ανάλογα με τη χρήση).

Φίλτρα Plasma ή ηλεκτροστατικά: τα φίλτρα αυτά βασίζονται στην δημιουργία μιας υψηλής διαφοράς δυναμικού μεταξύ μεταλλικών πλακών. Τα αιωρούμενα σωματίδια παγιδεύονται στις πλάκες του. Τα φίλτρα αυτά δεν χρειάζονται αντικατάσταση παρά μόνο περιοδικό καθαρισμό. Επίσης, η διαφορά δυναμικού εξουδετερώνει και κάποια βακτήρια.

Υβριδικά φίλτρα: κάποιοι καθαριστές αέρα χρησιμοποιούν και HEPA και Plasma ώστε να μεγιστοποιούν το αποτέλεσμα.

Φίλτρα όζοντος: Κάποιοι καθαριστές αέρα χρησιμοποιούν παραγωγούς όζοντος για να εξουδετερώσουν αιωρούμενα σωματίδια. Παρόλο που δεν αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα τους, εντοούτοις, το όζον είναι πολύ επικίνδυνο για τον ανθρώπινο οργανισμό. (πηγή EPA, Environmental Protection Agency of United States).

Ιονιστές: οι ιονιστές βασίζονται στην εκπομπή φορτισμένων ιόντων (θετικών ή αρνητικών) στην ατμόσφαιρα, τα οποία «παγιδεύουν» τα σωματίδια και έτσι αυτά αντί να αιωρούνται, προσκολλώνται σε κάποια επιφάνεια. Ουσιαστικά, δεν καθαρίζουν την ατμόσφαιρα από τα σωματίδια, απλά τα κάνουν να μην αιωρούνται. Ο ιονισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τελικό στάδιο σε έναν καθαριστή αέρα. Οι απλοί όμως ιονιστές (χωρίς φίλτρα και άλλους μηχανισμούς) έχουν πολύ μειωμένη αποτελεσματικότητα.

Νώττας Θεόδωρος Φυσικός ΑΠΘ – Ραδιοηλεκτρολόγος